Allah’tan başkasına secde etmek caiz midir?


Soru:

 

Allah-u Teâlâ Yusuf Suresi'nin 100. ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Anne ve babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf’a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur.”

 

Diğer taraftan tarih kitaplarında geldiği üzere, Emire'l Müminin Ali (a.s) Sıffin’e hareket ederken, bir grup cadde kenarında safa durup, daha önce Sasani padişahlarına yaptıkları gibi, İmam (a.s)’ı görür görmez secdeye kapanırlar. Emire'l Müminin Ali (a.s) onları bu halde görünce çok rahatsız olur ve onlara şöyle buyurur: "Ne kadar da acıklı bir azabı gerektiren bir şeyi yapıyorsunuz! Gidiniz ve kendi işlerinizle meşgul olunuz, ben de sizin gibi Allah’ın bir mahlûkuyum!”

 

İmam Ali (a.s)’nin gösterdiği bu tavrı göz önünde bulundurarak yukarıdaki ayeti nasıl yorumlayabiliriz?

 

Cevap:

 

Tapınma unvanındaki secde, sadece Allah’ın Zat-ı Mukaddesine hastır ve O'ndan başka hiç kimse için caiz değildir.

 

İmam Cafer Sadık (a.s) ve İmam Hadi (a.s), bu ayette geçen Hz. Yusuf (a.s)’un anne-baba ve kardeşlerinin secdesini, Allah’a olan teşekkürlerini dile getirmek olarak tefsir etmişlerdir. Nitekim Mecmeu’l-Beyan tefsirinin sahibi, “Hepsi onun için secdeye kapandılar” buyruğunda geçen “lehu (onun için)” zamirinin Hz. Yusuf (a.s)’a değil, Allah’a döndüğünü yani Allah’a secde edildiğini söylemiştir.

 

Meleklerin Hz. Âdem (a.s)’e yapmış oldukları secde için de aynı konu geçerlidir, yani melekler Allah’a secde etmişler ve Hz. Âdem (a.s) ise meleklerin kıblesi olmuştur.

 

Bu açıklama gereğince söz konusu ayet ile İmam Ali (a.s) hakkında nakledilen tarihi olay arasında hiçbir çelişki yoktur.

 

 

 

Tefsir, soru ve cevap, Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Cafer SubhaniSon haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved