Mutluluk ve Mutsuzluğun Ölçüsü Akıl ve Şehvettir

Hakikatleri derk eden, gerçekleri kabullenen, saadet ve esenlik yolunu ortaya koyan ve insan hayatında sabit işleri yönlendiren güç akıldır. 


Usul-i Kafi’de akıl babında Ehl-i Beyt'ten nakledilen rivayetlerde bu değerli cevher “batın peygamberi” olarak adlandırılmıştır. 


Şehvet doğal olarak Hakk’ın nimeti, maddi hayattan lezzet alma sebebi, hareket, iş, çaba ve insanın dünyevi ve bazen de uhrevi hayatında gösterdiği faaliyetlerin etkenidir. 


Şehvet eğer akıl nuruyla kontrol altına alınır ve bu manevi nurlu meşaleye tabi olursa, hayatın atmosferi salim bir atmosfer haline dönüşür, hayat sofrası Hakk’ın rahmet sofrası haline gelir. İnsanın varlığı insanlığın bir örneği olur ve melekten üstün bir değer elde eder. 


Akıl eğer şehvet zindanında esir olur ve kendi nurunu yaymaktan mahrum kalırsa, insan hayatını kayıtsız şartsız şehvet ve hesapsız isteklere yönlendirirse, zahir ve batın gözü şehvetin ardı sıra sadece maddi işleri görürse, insanın hayat ölçüsü, karnı ve cinsel içgüdüler olursa, insanlık etkileri ortadan kalkar ve insan hayvanlardan aşağı bir konuma düşer. 


Abdullah b. Sinan şöyle diyor: İmam Sadık’a (a.s) şöyle sordum: “Melekler mi üstündür yoksa insanoğlu mu? ” İmam Sadık (a.s) bu konuda Müminlerin Emiri’nin (a.s) şöyle cevap verdiğini nakletti: “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah, meleklerde şehvetsiz bir aklı takdir etmiştir. Hayvanlarda ise akılsız bir şehveti takdir etmiştir. İnsanoğlunda ise her ikisini takdir etmiştir. O halde her kimin aklı şehvetine galip gelirse o meleklerden daha üstündür. Ve her kimin de şehveti aklına galip gelirse şüphesiz o hayvanlardan daha kötüdür.”[110]


Bu hakikat eğer erkekte olduğu gibi kadında da tecelli ederse, şüphesiz kadının değeri, kıymeti ve yüceliği meleklerden daha üstün olur. Eğer bu varlık uzak görüşlü akıldan, batın peygamberinden ve batıni göz nurundan yüz çevirecek, bütün çabasını altın, süs, işve, naz, süslenme, şehvet, tecelli ve başkaları karşısında gösteriş yolunda harcayacak olursa Allah’a yabancı bir halde yaşarsa, tıpkı bozuk, kâfir ve nankör erkekler gibi hayvanlardan daha aşağılık bir hale düşer.


[110]- Bihar, c. 57, s. 299
Kaynak:Islam'da Aile Düzeni

Son haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved