Sünni olan birisini nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz?

Sünni olan birisini nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz?
 
 
 Hem şia hem Sünni müslümandır. İnanç, şer’i hükümler ve… diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkar edilmeyecek bir takım farklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir. Bunun yanı sıra farklı düşündükleri konularda ilmi olarak konuşmalara önem vermelidirler Bir şia ancak bu yolla bu mezhebi diğer insanlara tanıtmalı ve onlara Ehl-i Beyt yoluna davet etmelidir.
 
 
 

*************************
kaynak:www.islamquest.net


Son haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved