Fiziki Cezalar 2Hz. Ali (a.s) buyuruyor ki: "Hizmetçin Allah'a itaat etmezse onu vur ve eğer sana itaat etmezse onu bağışla."[334]
 Emir-ul Müminin Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: "Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için dayaktan yararlandığın yerde yetim için de dayaktan yararlan."[335] 
 
 
Adamın biri Resulullah'ın huzuruna çıkarak, "eğitimini üstlendiğim yetim bir çocuk var. Acaba terbiye için onu dövebilir miyim?" diye arzetmesi üzerine Resul-i Ekrem (s.a.a), "Kendi çocuğunu terbiye için dövebileceğin yerde yetime de terbiye için dayak atabilirsin" buyurdu.[336]
 Ama her durumda gerekmedikçe bu hassas ve tehlikeli yöntem kullanılmamalı, hatta gerektiği yerlerde de ihtiyat edilmelidir. Cezanın çeşidi ve gerekli miktarı da hesaplı ve ölçülü olmalıdır. Adamın biri Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna gelerek, "ailem bana itaat etmiyor; hangi yöntemden faydalanmalıyım?" diye arzedince Resulullah (s.a.a), "Onları bağışla" buyurdu. Adam ikinci ve üçüncü defa da aynı soruyu tekrarladı. Resulullah (s.a.a) aynı cevabı verdikten sonra şöyle buyurdu: "Eğer onları cezalandırmak istersen cezalandırmanın, onların hatasından fazla olmamasına dikkat et ve yüze vurmaktan da kaçın."[337] 
 
İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki: "Çocuk ve hizmetçiyi cezalandırmak gerekli olduğu zaman beş veya altı darbeden fazla olmamalı ve çok sert de vurmayın."[338]
 Başkalarının yanında cezalandırmamaya dikkat edin. Aksi durumda çocuğun ruhunda ömür boyu unutamayacağı çok kötü etkiler bırakır. Dayak, İslam'ın diyet ve ceza belirttiği hadde ulaşmamalıdır. İslam'da, eğer birisi dayakla başkasının yüzünü siyah ederse vuran kimsenin o adama altı dinar vermesi, eğer yeşil olursa üç dinar ve eğer morarırsa birbuçuk dinar vermesi gerektiği belirtilmiştir.[339] 
 
Anne ve babanın deliler gibi zavallı çocuğun canına düşmeye, yumruk ve tekme altına almaya, zincir ve sopayla vücudunu karartmaya hakları yoktur. Her durumda, İslam dini bedensel cezayı gerektiğinde faydalı saymış ve hatta ona emretmiştir. Çünkü başıboşluk ve mutlak serbestliğin genellikle iyi sonuçlar vermediği bilinmektedir. Batının başıboş genç ve çocuklarını ortaya çıkaran işte bu mutlak serbestliklerdir.
 
 
 
[334]- Gurer-ul Hikem, s.115.
[335]- Vesail-uş Şiâ, c.15, s.197.
[336]- Mustedrek-ul Vesail, c.2, s.625.
[337]- Mecma-uz Zevaid, c.8, s.106.
[338]- Vesail-uş Şiâ, c.18, s.581.
[339]- Vesail-uş Şiâ, c.19, s.295.
 
Çocuk Terbiyesi 
Son haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved