Kerbelâ ve Kerbela Ziyareti (2)


Kerbelâ ve Kerbela Ziyareti (2)
 1- İmâm Muhammed Bâkır (a.s)'ın ashabından Hamrân diyor ki, ben Hz. Hüseyin (a.s)'ın türbesini ziyaret ettim; dönüşümde İmâm Muhammed Bâkır (a.s) benim yanıma geldi… Şöyle buyurdu: "Müjdeler olsun ey Hamrân, kim Resulüllah’ın Ehlibeyti'nin şehitlerinin türbelerini sırf Allah rızası ve Resulullah'a yakınlaşmak için ziyaret ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur."[1]
2- İmâm Muhammed Bâkır (a.s) ve İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Kim evinin ve yerleşme yerinin cennet olmasını istiyorsa, Mazlûm (Hüseyin)'in ziyaretini asla bırakmasın."[2]
3- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Hüseyn'in türbesini ziyaret edin ve (ziyaretini bırakarak) ona cefâ etmeyin. Zira o, bütün yaratıkların gençlerinin ve şehitlerin gençlerinin efendisidir."[3]
4- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"İmam Hüseyin (a.s)'ın türbesini ziyaret etmek amellerin en faziletlisidir."[4]
5- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Kim kıyamet günü nur sofralarının başında oturmak istiyorsa, Hüseyin b. Ali (a.s)'ın ziyaretçilerinden olsun."[5]
6- İmâm Cafer-i Sadık (a.s): "Kim (Kıyamet gününde) Peygamber (s.a.a)'in, Ali (a.s)'ın ve Fatıma (a.s)'ın yanında yer almak istiyorsa, Hüseyin (a.s)'ın ziyaretini bırakmasın."[6]
7- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Sizden biri, ömrü boyunca hac yapar, ama Hüseyin(a.s)'ı ziyaret etmezse, Resulüllah’ın haklarından birisini terk etmiş olur. Çünkü Hüseyin'in hakkı Allah tarafından her Müslümanın üzerine farz kılınmış bir farizadır."[7]
8- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Kim ölünceye kadar, (imkanı olmasına rağmen) Hüseyin (a.s)'ın türbesinin (ziyaretine) gelmezse, din ve imanı noksan olur. Cennete girse bile, orada mu'minlerin en aşağı derecesinde yer alır!"[8]
9- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Hüseyin b. Al (a.s)'ın ziyaretini bırakma ve arkadaşlarına da bunu emret. Bunu yaparsan, Allah ömrünü uzatır; rızkını çoğaltır; seni mutlu yaşatır ve ölürken şehit olarak ölürsün."[9]
10- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Allah bir kimse için hayrı dilerse, onun kalbine Hüseyin (a.s)'ın sevgisini ve onun ziyaretinin sevgisini yerleştirir. Allah birisinin de kötülüğünü isterse, onun kalbine Hüseyin (a.s)'ın ve onun ziyaretinin nefretini yerleştirir."[10]
11- İmâm Cafer-i Sadık (a.s):"Kim bizim dostlarımız ve takipçilerimizden olduğunu iddia ettiği (ve imkânı olduğu) halde Hüseyin (a.s)'ın türbesinin (ziyaretine) gelmez ve öyle ölürse, o bizim (hakiki) şialarımızdan sayılmaz. Cennete girse bile, oranın misafirlerinden sayılır (kendisine ait evi barkı olmaz; her gün bir kimsenin yanında yer içer ve…)." [11]
________________________________________
[1]- Emâl'it Tûsî, C.2, S.28.
[2]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.253.
[3]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.256.
[4]- Müstedrek-ül Vesâil, C.10, S.311.
[5]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.330.
[6]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.331
[7]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.333
[8]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.335.
[9]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.335.
[10]- Vesâil-üş Şia, C.10, S.388.
[11]- Bihâr-ül Envâr, C.98, S.4.
Son haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved