Muhammed b. Abdullah b. Hasan’ın Kıyamı


Muhammed b. Abdullah b. Hasan’ın Kıyamı

 


 

İmam Hasan (A)'in evlatlarından biri olan Muhammed "Nefs-i Zekiyye" olarak bilinirdi. Muhammed Hicaz bölgesinde Abbasilerin aleyhine silahlı bir kıyam gerçekleştirdi. Ebu Hanife bu hare­keti de desteklemiş ve mali yardımlarda da bulunmuştur.

 

Muhammed'e biat edenler arasında hilafet makamının başına geçen ye Muhammed'in ölüm fermanını veren Mansur-i Devaniki de vardır. Muhammed H. 145 yılında 250 kişilik bir güçlü kıyam etti. Ama Muhammed'e biat edenlerin çoğu Abbasi devletinin memurlarından idi. Muhammed Irak, Hicaz, Medine ve Şam halkı­nın da kendine yardımcı olacağını sanıyorken Medine'de Abbasi halifesinin askerleri tarafından muhasara edildi ve acımasızca öldürüldü.

 

Bu olaydan sonra Ehl-i Beyt dostları büyük bir baskı ve takibe maruz kaldılar. Diri diri gömüldüler ve birçoğu zindanlarda aç susuz kalarak can verdiler.

 

Ebul Ferec-i İsfahanının nakli­ne göre o kadar insan öldürüldü ki, İmam Hasan'ın oğullarından buluğa ermiş tek kişi kalmadı.(l) Böylece bu kıyam da bir netice vermedi ve zalimler gün gittikçe daha da bir zalimleşiyor Müslümanlara kan kusturuyordu.

 

Bir Devrimin Anatomisi / Kadri Çelik

-----------------------------------

(l) İnkılab-i İslami s. 138-139

 Son haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved