ABNA Haber Ajansı


1. Mukaddime

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Taraftarları –kendi önderleri gibi- tarih boyunca mazlum olmuşlardır. Karanlık Ümeyye oğulları dönemi, Abbasiler, ortaçağ ve modern dönemde de mazlum idiler ve şimdi de mazlumdurlar.

Bu mazlumluğun sebebi ve daha da körüklenmesinin illeti “Şiaların birbirlerinden habersiz olmaları” ve “Bu sitem ve zulümlerden uluslar arası toplumun haberdar olmaması”dır. Çünkü medya kuruluşları ve toplu iletişim araçları, genellikle öz Muhammedi İslam karşısında olmuş hakim ve güçlerin elinde olmuştur.   

İran İslam Cumhuriyetinde de haber ajanslarının olmasına rağmen, dünya genelindeki Şia ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarlarıyla ilgili haberlerin verilmesinde mütehassıs bir basına ve haber ajansına ihtiyaç duymaktaydı.

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı Genel Sekreterleri ve şu anki fiili genel sekreter – Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in “Muhammed Hasan Ahteri”- bu ortamın doğru bir şekilde farkında olduklarından ve bu boşluğu kapatmak için üç dilde yayın yapacak bir haber sitesinin kurulması girişiminde bulundu. Bu haber sitesi ilahi lütuf ve Masumların (aleyhimu’s selam) inayetiyle kendi mantıklı ve tedrici gelişme programı çerçevesinde şu anda çok aktif bir haber ajansı – (yurt içi ve yurt dışı olmak üzere) yazı işleri ve muhabir kadrosu ile- olarak etkin ve on dilli bir haber ajansına dönüşmüştür.

2. Kurslar

2- 1. İlk Aşama (Şia news)   

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Haber Ajansı – ABNA – Şia News haber analiz sitesinin geliştirilmiş halidir.

Bu site 15 Mart 2004 tarihinde Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının uluslar arası işler asistanlığının çalışanlarının gayretleri sonucu yayın hayatına başlamış ve kurulduğu ilk gün farsça, Arapça ve İngilizce dillerinde faaliyetine başlamıştır.

2- 2. İkinci Aşama (Şia Haberleri)

2006’nın yazında, yeni yönetimle birlikte yeni bir yapılanmaya gidildi. Bu dönemde sitenin adı “Şia Haberleri” alarak değiştirilerek onun için yeni tarifler de yapıldı.

2- 3. Üçüncü Aşama (Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Haber Ajansı ABNA)

Yukarıda adı geçen site haber içerikli ortamda yerini aldıktan sonra İran ve dünya Şiaları tarafından güzel bir şekilde karşılandı. Bundan dolayı bir haber sitesi şeklinde faaliyetlerine devam etme düşüncesi doğdu.   

Yeni dönemde Ağustos 2007 yılında haber- analiz sitesi olarak Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Haber Ajansı ABNA www.abna.ir adıyla resmen yayın hayatına başladı.

ABNA kelimesi Ahlul Bayt News Agency (İngilizce) cümlesinin baş harflerinden oluşmaktadır. 

3. İslami vahdet ve Birliği Koruyarak Şia Haklarını Savunmak

Gerçi ABNA haber ajansı Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarlarının mazlumluklarını bertaraf etme çabası hedefiyle tesis olsa da her zaman İslam’ın asıl ilkelerini savunmakta ayak diretmektedir.

Bu ilkelerden en önemlilerinden biri, farklı mezhep mensuplarına saygı ve ihtiram göstermek ve Müslümanların vahdetinin korunması için çaba sarf etmektir.

4. Haber Ajansının Dilleri

Haber Ajansı şu anda İngilizce, Arapça, farsça, İspanyolca, Almanca, Rusça, Urduca, Çince, Fransızca, Türkçe, Azerice, Bangladeşce ve Endonezca dillerinde olmak üzere 13 dilde yayın yapmaktadır.   

5. Yeşil Sayfalar

ABNA haber ajansı asıl görevi olan haber ulaştırmanın yanı sıra kültür sayfasını da – Yeşil Sayfalar adında- kullanıcı ve okuyuculara sunmaktadır.

Bu Sayfaların Bazı Başlıkları şunlardan ibarettir:

Allah / Kur’an / Peygamber (sallallahu aleyhi ve alih) ve Ehl-i Beyti’nin (aleyhimu’s selam) hayatı, Hadis-i Şerif / (İmam Humeyni ve Ayetullah Hamaney’in konuşmalarını ihtiva eden) Sonuna Kadar Velayet’le / Not / Makale / Konuşmalar / Röportaj / Neden Şia oldum? / Rapor / Hatıra / (Din adamlarının hayat ve çalışmalarını anlatan) Ehlibeyt Hadimleri / Mehdiyet / Hicap ve Güzellik / Sağlık ve Yaşam / Güvenlik / Globalleşme / Vahabilik / Siyonizm / Günahı Tanımak / Öteki din ve mektepler / Şiir ve Edebiyat / Farklı Konular / Dini Mesajlar

6. Yetkililer

Yetkili Müdür ve Genel Sekreter: Seyyid Ali Rıza Hüseyni Arif

İcra işleri Müdürü: Hüseyin Ahteri

İç İşleri Müdürü: Sait Mehdiyan

İçerik ve Genel İşler: Mehdi Mezahiri

Fahri Muhabirler Servisi Sekreteri: İhsan Azerkemend

Yeşil Sayfalar Servisi Sekreteri: Rıza Lekzayi

Halkla İlişkiler: Muhammed Biydarmeneş

7. ABNA ile irtibat

Merkez Büro telefon numarası: 2131323 ـ 0251

Merkez Büro faks numarası:  0251 – 2131258

Elektronik Posta adresi: akhbareshia@yahoo.com

Posta Adresi: Kum, Cumhur-i İslami İran Bulvarı, nebş-i Kuçe 6, Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA bürosu.

Genel Sekreterle direk irtibat: 0912 1512263 

 Son haberler
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved