• Tarih: 2010 Haziran 25

Niçin 124 bin peygamber ve 14 masum arasında yalnızca bir kadın vardır?


         


 

Birincisi: Yalnızca bir kadın masumun – Hz. Zeyra-yı Merziye (s.a) – olduğu belli değildir ve Hz. Zeyneb-i Kübra ve Hz. Fatıma-yı Masume (s.a) gibi diğer kadınların masum olmadıklarına dair delil yoktur.

 

İkincisi: 124 bin erkek peygambere gelince, nübüvvet ve risaletin icra edilmesi gereken bir takım işlere ihtiyacı olduğunu ve erkeklerin, bedeni ve cismi özelliklerinin bu ağır sorumluluğu kaldıracak güçte olduğunu söylememiz gerekir.

 

Diğer taraftan, velayet makamı nübüvvet ve risaletin destekleyicisidir ve insanın kemali, “veliyullah” makamına ulaşmasıdır ki bu makam erkek ya da kadına has bir makam değildir. Âsiye, Meryem, Hz. Zehra, Zeyneb-i Kübra ve Hz. Masume (s.a) gibi kadınların her biri kendilerine has mertebe ve derecelerini koruyarak velayet makamına ulaşmış olabilirler.

 

Nübüvvet ve risalet icra’i bir iştir ve kadının bu makama ulaşmamasının sebebi ise peygamber olacak birisinin, toplumun her bir ferdiyle irtibat içinde olması ve savaşta ve diğer konularda komutanlığı üstlenmesi gerektiğindendir ve kadın için böyle bir sorumluluk son derece ağırdır. O halde eğer peygamberlerin hepsi erkektir, diyorsak, bu makamın erkeklerin kemale ulaşacağı özel bir makam olduğunu kastetmiyoruz; manevi kemal, velayete hastır ve ilahi velayette ise erkek ile kadın arasında fark gözetilmez ve her ikisi de “veliyullah” olabilir.

 

Soru ve cevaplar; Ayetullah Cevadi Amuli • Sayı(0) AvgRating
  0 0 0 0 0
  İmtiyazınız
  Ad:


  Soyad:


  Yorum:
        Yorum Listesi
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0