• Tarih: 2011 Eylül 11

Ömer’in Ebu Hureyre’yi hadis uydurduğu için kınayıp kırbaçladığı doğru mu?


           
Ben Ömer’in Ebu Hureyre’yi hadis uydurduğu için kınayıp kırbaçladığını duydum. Bu doğru mu? Mümkünse kaynak verin.?

 
Buhari, Muslim, İmam Ebu Cafer Eskafi, Muttaki Hindi İkinci Halife Ömer’in Ebu Hureyre’den temelsiz hadis naklettiği için Ebu Hureyre’yi kırbaçlamış ve kendi hükümranlığının sonuna kadar onu hadis nakletmekten sakındırmıştır.
 
Ömer’in Ebu Hureyre’ye bu kötümserliğinin sebebini şu faktörlere dayandırabiliriz:
 
1-Onun Yahudi hahamı olan Ka’bu’l-Ahbar’la arkadaşlığı ve ondan hadis nakletmesi
 
2-Yahudilerden alındığı belli temelsiz birçok hadis nakletmesi
 
3-Sahabilerden nakledilen hadislere ters düşen hadisler nakletmesi
 
4-Hz. Ali ve Ebu Bekir gibi sahabilerin ona muhalefet etmeleri

 
 
**********************
kaynak: islamquest.net

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved