هفتم تیر : شهادت آیت الله بهشتی و یارانش

من سید محمد حسيني بهشتي، در دوم آبان 1307 در شهر اصفهان در محله لومبان متولد شدم. منطقه   زندگي ما از مناطق بسيار قديمي شهر است. خانواده‌ام يک خانواده روحاني است و پدرم   هم روحاني بود. ايشان هم در هفته چند روز در شهر به کار و فعاليت مي‌پرداخت و   هفته‌اي يک شب به يکي از روستاهاي نزديک شهر براي امامت جماعت و کارهاي مردم مي‌رفت   و سالي چند روز به يکي از روستاهاي دور که نزديک حسين آباد بود و به روستاي دورتر   از آن که حسن‌آباد نام داشت، مي‌رفت  .