درگذشت سید حسين بن جعفرخوانساري
 

درگذشت سید حسين بن جعفرخوانساري

  • نوع تقويم: قمری

8رجب سال1191هجري قمري:

سيّد اجلّ حسين بن جعفرخوانساري عالم بزرگ و روحاني متعهد بدرود حيات گفت. خوانساري عالمي ربّاني و حكيمي فرزانه بود و شاگردان بسياري تربيت كرد كه هريك بعدها دررديف علماي بزرگ عصرخود قرارگرفتند. ازجمله اين بزرگان «بَحرُالعُلوم و ميرزاي قمي» را مي توان نام برد. خوانساري ادعيه اي چون «دعاي ابوحمزه و زيارت عاشورا» را شرح كرده است. همچنين بر«شرح لُمعه و ذخيره محقق خوانساري سبزواري» حاشيه نوشته است.

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.