اعلام موافقت صدام حسين رئيس جمهور رژيم بعثي عراق با مفاد قرارداد 1975 الجزاير
 

اعلام موافقت صدام حسين رئيس جمهور رژيم بعثي عراق با مفاد قرارداد 1975 الجزاير

  • نوع تقويم: شمسی

24مرداد ماه سال1369هجري شمسي:

صدام حسين رئيس جمهور رژيم بعثي عراق با فرستادن نامه اي به رئيس جمهور وقت جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را با مفاد قرارداد 1975الجزاير اعلام كرد. درپي شكست هاي متعدد رژيم بعثي عراق دردوران جنگ تحميلي سرانجام عراق قطعنامه 598شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفت. گفتني است كه در قطعنامه 598 معاهده 1975الجزاير مبناي حل اختلافات ايران و عراق در نظرگرفته شده بود. رژيم بعثي عراق با وجود پذيرش مفاد اين معاهده به هنگام اجراي معاهده ياد شده افزودن برمفاد معاهده را درخواست كرد. اما پس از مقاومت دوساله ايران دربرابرخواسته هاي ناحق رژيم عراق صدام موافقت خود را اعلام كرد و پيروزي بزرگ سياسي ديگري براي جمهوري اسلامي ايران بدست آمد.

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.