تصويب ماده واحده ملي شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي (1329ش)
 

تصويب ماده واحده ملي شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي (1329ش)

  • نوع تقويم: شمسی

تصويب ماده واحده ملي شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي (1329ش)
 
تصويب ملي شدن نفت ايران مرهون تلاش‏هاي پي‏گير برخي از اشخاص مذهبي و سياسي كشور، از جمله آيت‏اللَّه كاشاني و جمعيت فداييان اسلام و قيام ملت مسلمان ايران است. اعدام انقلابي رزم‏آرا، نخست‏وزير كه با ملي شدن نفت به شدت مخالفت مي‏نمود، به اين حركت مردمي شتاب فزاينده‏اي بخشيد. تا اينكه مجلس شوراي ملي در 24 اسفند و مجلس سنا در 29 اسفند 1329ش ماده واحده ملي شدن صنعت نفت ايران را به تصويب رساندند.
 
 

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.