برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي (1358ش)
 

برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي (1358ش)

  • نوع تقويم: شمسی

برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي (1358ش)
 
با برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، يكي ديگر از اهداف انقلاب اسلامي تحقق يافت و مردم ايران در انتخاباتي آزاد، نمايندگان خود را برگزيدند. اين انتخابات در شرايطي برگزار شد كه دشمنان اسلام با توطئه‏هاي مختلف خود، در صدد تضعيف نظام نوپاي جمهوري اسلامي و جلوگيري از شكل‏گيري اركان آن بودند. اما مردم ايران، تحت رهبري امام خميني، تمامي توطئه‏ها را خنثي كردند و مجلس، با قدرت، كار خود را آغاز كرد.
 
 

 

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.