آغاز عمليات كوچك اُمُّ الحسنين در كرخه نور، توسط سپاه (1360ش)
 

آغاز عمليات كوچك اُمُّ الحسنين در كرخه نور، توسط سپاه (1360ش)

  • نوع تقويم: شمسی

آغاز عمليات كوچك اُمُّ الحسنين در كرخه نور، توسط سپاه (1360ش)
 
عمليات امّ‏الحسنين با رمز مبارك يا زهرا(س) بنت رسول اللَّه اشفعي در بامداد 24 اسفند 1360 توسط سپاه به منظور انهدام نيروهاي دشمن و جلوگيري از ايجاد جبهه جديد از سوي دشمن، آغاز شد. دشمن كه تمامي تلاش خود را معطوف حمله بزرگ ايران، فتح المبين، نموده بود تا بداند كجا و در چه تاريخي انجام خواهد شد، ناگهان خود را در محاصره رزمندگان ايراني ديد و با وجود انجام پاتك نتيجه‏اي نگرفت. در اين عمليات چندين دستگاه تانك و نفربر و خودروي دشمن منهدم شده و هفتصد نفر از قواي بعث كشته و زخمي و يكصد و پنجاه تن ديگر اسير شدند.
 
 

 

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.