• تاريخ: دوشنبه 10 مرداد 1390

شروع لیالى بیض در ماه رمضان


         

شب سیزدهم اوّل لیالى بیض است و در آن سه عملست:

اول غسل

 

 دوم چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید

 

سوّم دو رکعت نماز که در شب سیزدهم رجب و شعبان نیز خوانده مى شود در هر رکعت بعد از حمد یسَّ و تَبارَکَ الْمُلْک و توحید بخواند و در شب چهاردهم این نماز خوانده مى شود به چهار رکعت به دو سلام و در سابق در شرح دعاى مجیر گذشت که هر که آن را در ایّام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود اگرچه به عدد قطرات باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد .

 

 

 

 • تعداد (0) متوسط امتيازات
  0 0 0 0 0
  امتياز شما
  نام :


  نام خانوادگي:


  نظر:
        ليست نظرات
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved