• تاريخ: شنبه 18 تير 1390

مناجات


           

الهی، کعبه و محراب،نشانه است،معبودتوئی۰

 

الهی،توفیق ده که برنفس خویش،امیرشویم،ضمایر مارابه خودت برگردان،تاروشن ضمیرشویم۰

 

الهی، تورابه مرادی پذیرفته­ایم،مارابه مریدی بپذیر۰۰۰ یامرادالمریدین۰

 

الهی، چنان کن که دنیاراخرج"دین"کنیم نه،دین راخرج"دنیا"۰

 

الهی، حرکتمان را برکت و سکونمان را حرکت عطاکن ۰

 

الهی، دلهای دور از امراض و خالی از اغراض،چشمه نوراست،همان دل را درکالبدمان قرارده۰

 

الهی، آزادمان کن تا اسیرنگردیم،گاهی توراگم می­کنیم،مددی که تاخویش را گم نکنیم۰

 

الهی، بصیرت را به سیرت و صورت ما بازگردان و راه جهل و بطالت را به رویمان ببند۰

 

الهی، نفس ما را نفیس کن و با یاد خودت انیس فرما۰

 

الهی، بی نگاه لطف تو،هیچ کار به سامان نمی­رسد،نگاهت را از ما دریغ نکن،خدایا!خویشتنمان را از دست

نفسمان بستان و یاد خودت را چنان در دلمان بنشان که تو از چشمان ما بینی و از گوشمان بشنوی و از زبانمان بگویی۰

 

خدایا، خنجر جهالت،کندتراز شمشیر عداوت نیست۰پناه بر تو از جهالت دینداران و عداوت دنیامداران۰

 

الهی، ناتوانم و در راهم و گردنه های سخت در پیش است و رهزنهای بسیار در کمین وبارگران بردوش ما را به راه راست هدایت فرما۰

 

الهی، اگر چه درویشم،ولی داراتر از من کیست،که تو دارایی منی۰

 

الهی، تو پاک آفریده ای،ما آلوده شده­ایم۰

 

الهی، به سوی توآمدم،به حق خودت مرا به من برمگردان!

 

الهی، هرگزبه خویش وامگذارم که شایستگی نگهداری از خویشتن را ندارم۰الهی،دیده­ای به من بخش که

جزتونبیند و جز نعمت­های تو را نظاره نکند۰

 

الهی، دلی که غیر تورا در آن راه نباشد ارزانی­ام دار۰

 

الهی، توفیق سپاس ازتو،سپاس می­طلبد که آنم ده۰

 

پروردگارا، خسته و دلشکسته­ام،نگاه خسته­ام خسته یک نگاه توست۰پروردگارا!آتش عشقت گرچه سوزان است،از این بنده دریغش مدار۰

 

الهی، آنچه تو می­خواهی و ما نمی­دانیم برما مقدّر فرما۰

 

 ایزدا، خواسته­های صالحین و نیکوکاران را در حق ما نیز بپذیر۰

 

خداوندا، طمع از دل و دیده ما بشوی و مهر و عطوفت به جایش بنشان۰

 

الهی، اگر گوییم ،ثنای تو گوییم،و اگر جوییم،رضای تو جوییم۰

 

الهی، عمر خود بر باد کردم،و بر تن خود بیداد کردم۰

 

الهی، همه تو،ما هیچ،هیچ  را برخود مپیچ۰

 

الهی،گفتی کریمم،امید بدان تمام است:تا کرم تو در میان است نا امیدی حرام است۰

 

الهی،تا از مهر تو اثر آمد،همه مهرها سرآمد۰

 

الهی،مکش این چراغ افروخته را و مسوز این دل سوخته را۰

 

خدای من در همه ناله ها و فریادها تمنای حضور تو موج می­زند،شاخسار همه دستها رو به آسمان وجود تو گشوده می­شود۰پرنده همه نیازها به سوی تو پر می­کشد۰مضمون کلام همه زبانها و لهجه­ها از تو نشأت می­گیرد و به تو باز می­گردد۰پس ای خدای مهربان من!در این شامگاه از هرچه خیر و نیکی و خوبی که میان بندگان خویش،تقسیم می­کنی مرا نیز بهره­مند گردان ۰ آمین

 

پروردگارا بی­نیازی تو طمع نیاز را درما جنبانده است به همین سبب دست نیاز خود را به درگاه بی­نیازت آورده­ایم تا حاجات خویش را طلب کنیم۰

 

الهی، بندگان بدکارت،کارهای بد خویش را به یاد آورده­اند و به کیمیای نظر تو نیازمندند تا از کناهان بگذری و بهشت برین جایگاه­شان سازی ۰

خداوندا، بنده تو هر چه باشد بنده توست و نه بنده غیر تو پس تو دریابش ۰

 

 

منبع:http://www.sibtayn.com

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved