• تاريخ: جمعه 23 ارديبهشت 1390

ذی الحجه


           
اوّل ذی الحجه
1. عزل ابوبکر از تبلیغ سوره برائت
2. آغاز نامه ها برای جنگ صفین.
4. ولادت حضرت ابراهیم
 
 
دوم ذی الحجه
1. وفات آیت الله سید محمد محقق داماد(1388ق)
 
 
سوم ذی الحجه
1. وفات ملا محمد هاشم خراسانی(1352ق). 
2 . وفات آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی (میرزای دوم) (1338ق)
 
 
چهارم ذی الحجه
1. وفات آیت الله ملاعبدالله مازندرانی (1330ق)
 
 
پنجم ذی الحجه
1. جنگ سویق
2. وفات آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی(کمپانی) (1361ق)
3. وفات آیت الله سیدجلال الدین حسینی ارموی(1399ق)
 
 
ششم ذی الحجه
1. شهادت امام جواد علیه السلام(220ق)
2.مرگ منصور دوانیقی
 
 
هفتم ذی الحجه
1. شهادت امام باقر علیه السلام(114ق)
2. بردن امام کاظم علیه السلام به زندان بصره.
4. ولادت ابراهیم پسر حضرت رسول(ص)
 
 
هشتم ذی الحجه
1. توطئه ترور امام حسین علیه السلام(60ق)
2. دعوت عمومی حضرت مسلم علیه السلام در کوفه
3. حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به عراق
4. ولادت آیت الله سید محمدعلی دستغیب (1353ق)
 
 
نهم ذی الحجه
1.روز عرفه
2. شهادت حضرت مسلم و هانی(60ق)
3. روز سد ابواب
4. وفات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی(1361ق).
5 . وفات ابن انباری(328ق)
6. پذیرفته شدن توبه حضرت آدم(ع)
7. ولادت حضرت مسیح(ع)
8. ولادت آیت الله محمدمهدی خالصی (1276ق)
9. وفات یا شهادت علامه طبرسی (548ق)
 
 
دهم ذی الحجه
1.عید قربان
2. شهادت عبدالله بن محض و جمعی از آل حسن علیهم السلام
3. نماز عید امام رضا علیه السلام در خراسا
4. وفات آیت الله میرزا جوادآقا ملکی تبریزی(1343ق)
5. مرگ عثمان
 
 
یازدهم ذی الحجه
1.روز نوشتن دعای صباح
2. افشاء سر ولایت توسط عایشه
 
 
سیزدهم ذی الحجه
1. شق القمر
2 . وفات آیت الله آقابزرگ تهرانی(1389ق)
3. وفات هاجر مادر حضرت اسماعیل(ع)
 
 
چهاردم ذی الحجه
1. بخشیدن فدک به حضرت زهرا سلام الله علیها(7ق)
2. ولادت آیت الله شیخ مرتضی حائری(1334ق)
3. وفات آیت الله میرزا علی غروی علیاری(1417ق)
4. وفات آیت الله شیخ محمدباقر بیرجندی (1352ق)
 
 
پانزدهم ذی الحجه
1. ولادت امام هادی علیه السلام(212ق)
 
 
شانزدهم ذی الحجه
 1. وفات آیت الله ملاغلامرضا آخوند قمی(1332ق)
 
 
 
هفدهم ذی الحجه
1. ولادت شیخ بهایی (953ق)
 
 
هجدهم ذی الحجه
1.عید غدیر(10ق) 
2. قتل عثمان(34ق)
3. خلافت ظاهری امیر المومنین علیه السلام
4. وفات خواجه نصیرطوسی(672ق).
5. وفات محقق کرکی(940ق)
6. ولادت آیت الله شیخ مرتضی انصاری(1214ق)
7. وفات استاد علی دوانی(1347ق)
8. وفات آیت الله حاج آقا رحیم ارباب(1396ق)
9. وفات آیت الله شیخ محمدرضا جعفری (1431ق)
 
 
نوزدهم ذی الحجه
1. وفات آیت الله محمدتقی شوشتری(1415ق)
 
 
بیستم ذی الحجه
1. خروج ابراهیم بن مالک اشتر برای جنگ با ابن زیاد
2. شهادت سیدعارف حسین حسینی، رهبر شیعیان پاکستان(1408ق)
3. وفات آیت الله سیدعبدالکریم رضوی کشمیری(1419ق)
4. ولادت آیت الله سید صادق شیرازی (1360ق)
 
بیست و یکم ذی الحجه
1. وفات آخوند خراسانی(1329ق)
2. وفات استاد مدرس افغانی (1406ق)
 
 
بیست و دوّم ذی الحجه
1. شهادت میثم تمار(60ق) 
2. وفات آیت الله ملاهادی سبزواری(1290ق)
3. وفات شیخ عباس قمی(1359ق)
4. وفایت آیت الله مجتبی قزوینی (1386ق)
 
 
بیست و سوم ذی الحجه
 
 
بیست و چهارم ذی الحجه
1. روز مباهله
2. روز خاتم بخشی
3. نزول سوره هل اتی
 
 
بیست و پنجم ذی الحجه
1. اولین نماز جمعه امیرالمومنین علیه السلام
 
 
بیست و ششم ذی الحجه
 
 
بیست و هفتم ذی الحجه
1.مرگ مروان
2. واقعه حره
3. وفات علی بن جعفر علیه السلام
4. ولادت شیخ بهائی(953ق)
 
بیست و هشتم ذی الحجه
1. واقعه حره(63ق)
 
 
بیست و نهم ذی الحجه
1. مرگ عمر بن خطاب(23ق)
2. شهادت شیخ محمد خیابانی(1338ق)
3. وفات آیت الله شیخ محمدهادی معرفت(1427ق)
 
 
آخر ذی الحجه
1. مرگ پدر ابوبکر 
2. مرگ هند مسبب قتل حمزه سیدالشهدا(13ق) 
 
 
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved