• تاريخ: جمعه 23 ارديبهشت 1390

رمضان


           
 اوّل رمضان
1. ولایتعهدی امام رضا علیه السلام
2. مرگ مروان(65ق)
3. جنگ تبوک
4. وفات حضرت نفیسه سلام الله علیها.
5. وفات ابوعلی سینا(428ق)
6. وفات مجتهده سیده نصرت امین اصفهانی (1403ق)
 
 
سوّم رمضان
1. وفات شیخ مفید(413ق)

 
چهارم رمضان
1. مرگ زیاد بن ابیه.
2. وفات آیت الله میرزا هاشم آملی(1413ق)
 
 
ششم رمضان
1. ضرب سکه به نام امام رضا علیه السلام
2. وفات آیت الله سید مهدی یثربی (1427ق)
 
 
هفتم رمضان
1. وفات آیت الله سید مهدی یثربی(1427ق)
 
 
نهم رمضان
1. وفات آیت الله محمد بهاری همدانی(1325ق)

 
دهم رمضان
1. آمدن نامه های اهل کوفه برای امام حسین علیه السلام
2. وفات حضرت خدیجه(10بعثت)
3. شهادت آیت الله محمد صدوقی (1402ق)
 
 
یازدهم رمضان
1. وفات آیت الله سید محمدمهدی خالصی(1343ق)
 
 
دوازدهم رمضان
1. مراسم عقد اخوت(1ق)
2. وفات آیت الله سید هاشم حداد (1404ق)
 
 
سیزدهم رمضان
1. مرگ حجاج ثقفی(95ق).
2 . وفات آیت الله جهانگیرخان قشقایی(1328ق).  
3. نزول انجیل بر حضرت عیسی

 
چهاردهم رمضان
1. شهادت مختار(67ق)

 
پانزدهم رمضان
1. ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام(3ق)
2.حرکت حضرت مسلم علیه السلام به سمت کوفه.
 
 
شانزدهم رمضان
1. شهادت شهیدثانی(965ق)
2. ورود محمد بن ابی بکر به مصر.
3. وفات محمدرضا مظفر(1383ق)
4. وفات آیت الله سید محمود مجتهدسیستانی (1414ق)
 
 
هفدهم رمضان
1. معراج پیامبر صلی الله علیه و آله(5بعثت)
2. جنگ بدر(2ق)
3. قتل عایشه
4. وفات آیت الله ملامحمد فاضل شربیانی (1322ق)
 
 
نوزدهم رمضان
1. ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام(40ق)

 
بیستم رمضان
1. فتح مکه

 
بیست ویکم رمضان
1. شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام
2. بیعت با امام مجتبی علیه السلام
3. قتل ابن ملجم.
4 . وفات شیخ حر عاملی(1104ق)
 
 
بیست وسوّم رمضان
1. نزول قرآن
2. ولادت آیت الله سید موسی صدر (1347ق)
 
 
بیست و چهارم رمضان
1. مرگ ابولهب
 
بیست و پنجم رمضان
1. وفات فاضل هندی(1137ق)
2. شهادت آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی (1348ق)
 
بیست و ششم رمضان
1. وفات آیت الله آقاجمال خوانساری(1125ق)

 
بیست و هفتم رمضان
1. وفات آیت الله محمدباقر مجلسی(1111ق)
2. شهادت سید حسن مدرس(1356ق)
 
 
بیست و هشتم رمضان
1. وفات آیت الله سید محمدشریف تقوی ونکی(1352ق)
 
 
بیست و نهم رمضان
1. ولادت علامه حلی(648ق)
 
 
سی ام رمضان
1. وفات محمدمهدی بحرالعلوم(1155ق)
 
 
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved