• تاريخ: جمعه 23 ارديبهشت 1390

جمادی الثانی


           

اول جمادی الثانی

1. وفات آیت الله محمد فاضل لنکرانی(1428ق)

 

سوم جمادی الثانی
1. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها(11ق)
2. وفات آیت الله محمد ابراهیم آیتی(1384ق)
3. شهادت آیت الله مرتضی مطهری(1399ق) 
 
 
چهارم جمادی الثانی
1.مرگ هارون الرشید(193ق)
 
 
پنجم جمادی الثانی
1. وفات شاعر نامی مولوی رومی(672ق)
 
 
هفتم جمادی الثانی
1. وفات آیت الله ابوعبدالله زنجانی (1360ق)
 
 
هشتم جمادی الثانی
1. وفات سیدعبدالحسین شرف الدین عاملی(1377ق)
2. وفات آیت الله میرزا محمد غروی تبریزی (1398ق)
 
 
دهم جمادی الثانی
1. وفات آیت الله مهدی امامی امیری(1378ق)
2. وفات آیت الله سید احمد فقیه امامی (1414ق) 
 
 
یازدهم جمادی الثانی
1. وفات آیت الله ابوالقاسم قمی(1353ق)
2. وفات آیت الله اسماعیل صالحی مازندرانی(1422ق)
3. وفات آیت الله علی احمدی میانجی (1421ق)
 
 
دوازدهم جمادی الثانی
1. حرکت به سوی خیبر
 
 
سیزدهم جمادی الثانی
1. وفات حضرت ام البنین(س)(64ق) .
2 . وفات جعفر بن حسن محقق حلی صاحب شرایع(676ق)
3. وفات آیت الله سید محمدکاظم قزوینی(1415ق)
4. وفات آیت الله سید محمد مجاهد (1242ق)
 
 
چهاردهم جمادی الثانی
1. وفات آیت الله میرزا حبیب الله رشتی(1312ق)
2. ولادت ملا احمد نراقی(1245ق)
3. وفات آیت الله میرزا احمد آشتیانی(1395ق)
 
 
پانزدهم جمادی الثانی
 
 
هجدهم جمادی الثانی
1 . شهادت آیت الله قاضی نورالله شوشتری(1019ق) .
2. وفات آیت الله شیخ مرتضی انصاری(1281ق)
3. تزویج حضرت عبدالله پدر رسول خدا(ص) با آمنه مادر حضرت ختمی مرتبت(ص)
4. وفات آیت الله سید حسین خادمی (1405ق)
 
 
بیستم جمادی الثانی
1. ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
2. وفات آیت الله سید محمدجواد ذهنی (1423ق)
3. وفات آیت الله سید محمدحسن میرجهانی (1413ق)
 
 
بیست ویکم جمادی الثانی
1. وفات حضرت ام کلثوم سلام الله علیها
 
 
بیست و دوّم جمادی الثانی
1 . مرگ ابوبکر
 
 
بیست و سوم جمادی الثانی
 
 
بیست و چهارم جمادی الثانی
1. وفات آیت الله شیخ مرتضی حائری(1406ق).
2 . وفات آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی(1414ق)
3. ولادت آیت الله محمدعلی اراکی(1312ق)
4. وفات محمدتقی بهلول (1426ق)
 
 
بیست و پنجم جمادی الثانی
1. وفات آیت الله محمدعلی اراکی(1415ق)
2. وفات آیت الله شیخ مرتضی انصاری قمی(1391ق)
 
 
بیست و ششم جمادی الثانی
1. شهادت امام هادی(ع) (254ق)
2. وفات آیت الله سید عباس مهری(1408ق)
 
 
بیست و هفتم جمادی الثانی
1. شهادت علی بن محمد الباقر (در اردهال کاشان)(116ق).
2 . وفات میرزا حسین نوری(1320ق)
 
 
بیست و هشتم جمادی الثانی
1. سپردن پیامبر صلی الله علیه و آله به حلیمه سعدیه
 
 
بیست و نهم جمادی الثانی
1. وفات حضرت سید محمد فرزند امام هادی علیه السلام(252ق)
 
 
آخر جمادی الثانی
1. شهادت ابراهیم بن مالک اشتر(71ق)
 
 
 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved