• تاريخ: سه شنبه 11 بهمن 1390

آیا نگاه به موهای زن نامحرم از داخل آینه جایز است؟


           

پرسش

آیا نگاه به موهای زن نامحرم از داخل آینه جایز است؟

 پاسخ

همه مراجع: خير، جايز نيست.(1)

تبصره. حكم نگاه از آينه، شيشه، آب صاف و مانند آن، با عكس و فيلم زن تفاوت دارد. نگاه از داخل آينه به زن نامحرم جايز نيست ولى نگاه به عكس و فيلم او- اگر ناآشنا باشد- بدون قصد لذت جايز است.

....................................................................................................................................................

(1) توضيح‏المسائل مراجع م 2433، 2436 ؛ آيت اللّه نورى، توضيح‏المسائل م 2429 و 2432 ؛ العروة الوثقى ج 1 (الستر) م و(احكام‏ التخلى)م 8 ؛ آيت اللّه وحيد، توضيح‏المسائل م 2442 و 2445 و دفتر آيت اللّه خامنه‏اى.

منبع: احکام نگاه وپوشش ؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved