درحال بارگزاري
  • تاريخ: دوشنبه 30 مرداد 1391

آواز خروس


           
وقتی خروس نازم    قوقولی قو قو رو سر داد
   
از یه روز خوبِ خوب     بازم به من خبر داد
   
گفت عزیزم بیدار شو     صبح شده باز دوباره
   
هوا چه روشن شده     خورشید خانم بیداره
   
پاشو چشاتو واکن     دنیا خیلی قشنگه
   
خورشیدخانوم طلایی     آسمون آبی رنگه
   
زودباش با یاد خدا     از خواب ناز بیدار شو
   
وقتی صبحونه خوردی     مسغول کار و بار شو
   
   
منبع:ترانه های کودکان
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved