درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 3 ارديبهشت 1390

علل و ريشه‌هاي جرم از ديدگاه قرآن


           
عنوان : علل و ريشه‌هاي جرم از ديدگاه قرآن
نويسنده : محبوبه حسيني كلاسته ساداتي
سال : 1382
استاد : دكتر توحيد فام
دانشگاه : دانشكده علوم قرآني واحد تهران
موضوع : پروژه شامل سه فصل مي‌باشد . در فصل اول كه شامل 4 بخش است . به بررسي علمي مباحث جرم و جرم‌شناسي پرداخته است كه در بخش اول كه تحت عنوان تعاريف جرم مي‌باشد . ضمن بررسي لغوي جرم تعاريفي كه از ديدگاه اسلام، جرم بر مبناي حقوق موضوعه ايران،‌جرم در حقوق خارجي و جرم از ديدگاه جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي مي‌باشد. در بخش دوم اين فصل به مفاهيمي در جرم‌شناسي پرداخته است .در بخش سوم بر طبقه‌بندي معروفي كه از جرايم ارائه شده است مي‌پردازد. و در بخش چهارم به مراحل پيدايش جرم كه جرم بايد از چه مراحلي عبور كند تا به وقوع بپيوندد را مطرح مي‌كند. فصل دوم اين پروژه فصل تفسيري آياتي مي‌باشد كه در آن به علل جرم اشاره نموده است و اينكه عوامل متعددي مي‌توانند در بروز جرم دخالت كنند. و در اين فصل به جرمهايي از جمله قتل و زنده به گور كردن دختران و ... اشاره نموده است . فصل سوم فصل پيشگيري از جرم مي‌باشد. در اين پروژه سعي شده است كه عللي كه در به وجود آمدن جرم مؤثر هستند را شناسايي كنيم و در جهت رفع و درمان آن اقدام كنيم. مسأله جرم و جنايت امنيت و سلامت جامعه را تهديد مي‌كند و جامعه را متزلزل مي‌نمايد و در اين چنين جامعه‌اي است كه افراد در صنفهاي مختلف در انجام وظايف‌شان كوتاهي مي‌كنند، ناامني‌ها ، بزهكاريها، قتل و كشتارها، اعتياد به مواد مخدر و ... زياد مي‌شود. در اين چنين جامعه‌‌اي است كه كفر به راحتي متركب جرم مي‌شوند پس بنابراين در نظام اسلام هميشه و در همه جا پيشگيري از وقوع جرم مقدم بر اصلاح آن مي‌باشد.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved