درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 3 ارديبهشت 1390

تربيت در سوره لقمان


           
عنوان : تربيت در سوره لقمان
نويسنده : طاهره واعظي
سال : 1382
استاد : دكتر غضنفري
دانشگاه : دانشكده علوم قرآني واحد تهران
موضوع : شامل 5 فصل است. فصل اول تربيت و اخلاق كه پس از تعاريف هر يك فرق اين دو را بيان شده است . فصل دوم محتواي كلي سوره و فضيلت قرائت آن آمده است . فصل سوم شبهه نسبت مطرح شده كه در پايان بطلان آن به اثبات رسيده است . فصل چهارم لقمان و حكمت كه در اين بخش نظريات مختلف راجع به شخصيت لقمان بيان شده و سپس تعريف حكمت و نحوه اعطاي حكمت به لقمان بيان شده است . فصل پنجم فرايندهاي تربيتي سوره لقمان آمده است كه شامل: 1ـ شكر 2ـ شرك3ـ احترام به والدين 4ـ تشويق و تنبيه معنوي 5ـ نماز 6ـ امر به معروف و نهي از منكر 7ـ صبر 8ـ تكبر و غرور. 9ـ اعتدال و ميانه‌روي 10ـ لهوالحديث11ـ علم غيب. بيان شده است كه در اين موارد هر كدام به عنوان يك بخش ذكر شده است و پس از توضيحاتي نقش تربيتي آن آمده است كه در مواردي كه بيان نشده و به دليل اين است كه در حين بخش به نكته‌هاي تربيتي آن اشاره شده است . در پايان نيز نتيجه‌گيري و فهرست منابع ذكر شده است .
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0