درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 3 ارديبهشت 1390

سير تكاملي تفسير از آغاز تاكنون


           
عنوان : سير تكاملي تفسير از آغاز تاكنون
نويسنده : رضا نامداري پژمان
سال : 1382
استاد : استاد حسين دوزبخشان
دانشگاه : دانشكده علوم قرآني ملاير
موضوع : هدف تحقيق: 1ـ علت پيدايش شيوه‌هاي مختلف تفسيري در قرآن . 2ـ شناخت طبقات مفسران شيعه و اهل تسنن و منابع تفسيري هر يك از آنان. 3ـ روشها و شيوه‌هاي تفسيري و چگونگي تفاسير ائمه(ع) .4ـ تفاوت و اختلافات بين تفاسير در قرون اعصار مختلف . روش اجرايي : به صورت كتابخانه‌ايي . در فصل چهارم به موضوعات ذيل پرداخته شده است. ـ علت پيدايش شيوه‌هاي مختلف در تفسير قرآن . ـ مذاهب مناهج تفسيري . ـ طبقات مفسران شيعه. ـ معروف‌ترين تفاسير اهل سنت . ـ تفسيرهاي ائمه معصومين (ع)‌. ـ شرح مفسران از قرن اول هجري تاكنون. ـ تفسير قرآن در زبانهاي اروپايي . نتايج به دست آمده: آنچه از نتايج اين تحقيق برمي آيد اين است كه تفسير و تأويل را شناخته و تفاوت بين آنها را بدانيم و اين كه ديگر از چه زماني آغاز شد و چگونه از معلم حديث جدا و مستقل گشته است و پيشگامان اين امر چه كساني بوده‌اند. اينكه اهميت و ارزش دين علم را بشناسيم زيرا يكي از شاهراه‌هاي مهم در دريافت تفاهيم و احكام و نكات مهم آيات قرآني كه انسان را به سرمنزل كمال و سعادت رهنمون مي‌شود، تفاسير و شناخت آيات و عمل به آن است پي بردن به تفاسير متعددي كه دو قرن داراي چه ويژگي تفسيري است چرا اصول شيوه تفسيري مفسران باهم متفاوت است .
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0